Risico Mngt

Lighthouse

“Gelukkig staat vandaag de dag Project Risk Management bij veel medewerkers goed op het netvlies. Maar heeft u weleens nagedacht over Meta Risk Management? Wat is het risico van het doen van risicomanagement?”


Zoekt u ondersteuning bij het inrichten of verbeteren van het risico management in uw organisatie? Safewise kan u helpen!


Wat?

Het werkgebied van risico management waarin Safewise zijn expertise en referenties heeft is project risico management en business risico analyse. Dit vindt vooral plaats in de vroege fases van een project waarin de haalbaarheid van de projectdoelen wordt geanalyseerd, een investeringsaanvraag wordt gedaan en de projectuitvoering wordt voorbereid.

Safewise helpt het projectmanagement met de beoordeling en definitie van zowel de mate van bedrijfsrisico’s als de mate van technische risico’s bij project aanvragen. Safewise begrijpt de bedrijfskundige kant en de operationele kant van projecten. Door de jaren is deze expertise opgebouwd op projecten bij diverse grote spelers in de industrie.


Hoe?

De aanpak van Safewise is het faciliteren van een open en gestructureerde discussie met alle belanghebbenden om zo tot een overzicht te komen van de mogelijke risico’s die zich voor kunnen doen; niet alleen de risico’s tijdens de ontwerp- en bouwfase maar vooral ook risico’s tijdens de commissioning en opstart fase.

Ook het begrip van wat er op de werkvloer speelt is essentieel voor het uiteindelijke succes zonder incidenten. Inhoudelijke vragen als: “Hoe werkbriefjes worden geregeld?”, “Hoe de Logout-Tagout-Tryout (LOTOTO) procedure werkt?”, “Hoe aannemers te controleren en te evalueren?”, “Hoe een steigerwerk moet worden opgebouwd en gecertificeerd?”, “Hoe een fiber optic kabel moet worden gelast om een kwalitatieve en betrouwbare dataoverdracht te verkrijgen?” zijn geen onbekende onderwerpen voor Safewise.

Safewise is bekend met vele verschillende methoden en technieken om dit proces te begeleiden zoals de Berryman Scorecard, House of Quality, HAZOP, FMECA, TRA en veel meer.

Elke fase van een project vereist een specifieke aanpak voor de beoordeling en mitigatie van risico’s. Het resultaat van dit proces is een gedegen, transparante en to-the-point risico management plan, inclusief de borging van het nakomen van de afgesproken activiteiten om de risico’s te minimaliseren.


Studie over Meta Risk Management

Thesis Abstract “Can the Limits of Outsourcing be monitored and controlled?”

PMI RPM Certificate