Proces Veiligheid

Umbrella 2Procesveiligheid is een complexe en zeer specifieke discipline. Wat kunt u van Safewise verwachten?


Wat?

Safewise helpt met het analyseren van het niveau van procesveiligheid en het vaststellen van acties om richting een voor uw bedrijfsvoering acceptabel niveau van veiligheid te bewegen. Deze activiteiten hebben relatie met begrippen als RAM-matrix, HAZOP, LOPA, SIL, FMECA, ALARP en nog veel andere methodes en technieken.


Hoe?

Het analyseren van procesveiligheid en het definiëren van beperkende maatregelen heeft vele sociale aspecten. De aanpak van Safewise is om zeker te stellen dat de juiste mensen aan tafel zitten en dat de juiste atmosfeer voor een open discussie wordt gecreëerd voor een gezamenlijk begrip van de ontwerpen en beslissingen die worden genomen. Van operator en onderhoudsmedewerker tot aan procesontwerper en business manager. Veiligheid moet worden opgebouwd en gesteund vanuit een enthousiasme bij alle deelnemers voor een veilige werkomgeving voor allen. Een afgedwongen aanpak voor het formeel voldoen aan procedures, systemen en autoriteiten is niet de juiste weg om te bewandelen.

Binnen de juiste atmosfeer worden onderwerpen besproken welke soms nooit eerder ter tafel zijn geweest. Ontwerpen worden toegelicht en uitgelegd welke voor eens en altijd duidelijk maken waarom er al jaren op een bepaalde wijze wordt gehandeld. In uitzonderlijke gevallen worden situaties ontdekt die al tijden potentieel onveilig zijn maar gelukkig nooit zijn voorgevallen. Safewise faciliteert dit proces met open discussies en debat.

De kracht van Safewise is de doelgerichte aanpak in de analyse, de classificatie en de verificatie. Safewise rapporteert al deze werkzaamheden in 1 rapport welke bij uw bedrijfsvoering past, conform uw interne standaarden en de externe wetgeving en autoriteiten. Safewise genereert rapporten die to-the-point zijn, compleet en transparant. Conclusies en aanbevelingen en vooral ook de weg hiertoe moeten volledig reproduceerbaar zijn. Uitermate belangrijk is dat wanneer na 5 jaar een rapport uit de kast wordt gehaald het nog steeds even duidelijk is als 5 jaar daarvoor.


Shell SIFPro Certificate

TÜV PFSE Certificate