Project Mngt

Project“Systeemmigratieprojecten zijn doorgaans niet bedoeld om systeemuitval te voorkomen en zo de productie in de lucht te houden. Systeemmigraties zijn bedoeld om het management weer keuzes te geven bij het invullen van de toekomst.”


H
oe Safewise uw bedrijf kan ondersteunen met Project Management? Een korte uitleg.


Wat?

Safewise is het eenmansbedrijf (zzp’er) van Rene Heijenberg. De vaardigheden van Safewise kunnen worden ingezet van het bedrijfsmanagement tot aan de werkvloer, “Van boardroom tot instrumenten”. Safewise is in staat om probleemloos projecten in de  procesautomatisering en de procesinformatisering van de grond te krijgen (DCS, PLC/SCADA en/of MES). Safewise kan projecten definiëren en initiëren vanuit zakelijk perspectief en projecten uitvoeren en opleveren vanuit functioneel perspectief, tot en met een draaiende installatie volgens de vooraf opgestelde doelstellingen.

Vakdisciplines waar Safewise sterk in is zijn procesautomatisering, instrumentatie, elektrotechniek en multidisciplinaire projecten. Discussies over bijv. instrument bedrading, systeemkasten, netwerken, IT-servers en elektrische aandrijvingen zijn geen enkel probleem. Branches waar Safewise heeft bewezen over deze kennis en vaardigheden te beschikken zijn vooral in de procesindustrie zoals olie & gas, fijnchemicaliën, drinkwater en energiecentrales. In de afgelopen 15 jaren heeft Safewise o.a. een groot aantal complexe systeemmigraties succesvol uitgevoerd.


Hoe?

Met een universitaire MSc MBA opleiding verstaat Safewise het speelveld en de taal van het business management. Safewise heeft de kennis en ervaring om samen met het management de business doelstellingen vast te leggen en een stevige business case voor een project op te stellen. Met een carrierestart als DCS systeemengineer en een doorgroei naar lead engineer  weet Safewise hoe systemen te ontwerpen, hoe ze te bouwen en hoe ze operationeel te krijgen en te houden. 

De jarenlange ervaring bij uiteenlopende eindgebruikers heeft veel inzicht gegeven in hoe het er op de werkvloer aan toegaat, wat daar nodig is. Safewise is gewend om met operators, onderhoudspersoneel en operationeel management samen te kijken naar hoe zij met inzet van procescontrole en informatiesystemen hun fabriek optimaal kunnen draaien qua product kwaliteit, productie kwantiteit en andere aspecten.

Ten slotte kan worden vermeld dat Safewise PMI en Prince2 gecertificeerd is in projectmanagement en in risicomanagement. Safewise kan het team van engineers aansturen (engineers van de eindgebruiker, van systeemleveranciers en/of van system integrators). Op basis van een solide plan van aanpak wordt het project opgezet en beheerst op basis van risicobeheersing, leveringsomvang, planning en financiën.


PMI PMP Certificate

PMI RPM Certificate

Prince2 Foundation Certificate